Nuttige nummers
en links

Informatie

Tijdens uw verblijf in onze serviceflats, duikt u mogelijk op een onverwacht probleem. Hieronder vindt u daarom enkele handige nummers waarmee u de instanties kan bereiken.

Medische hulpdiensten

Andere noodgevallen

Nuttige links voor senioren

Klachten
melden

Informatie

Woonzorglijn

De Woonzorglijn (vroeger de Rusthuis-Infofoon) geeft informatie en advies over ouderenzorgvoorzieningen. U kunt er terecht met allerlei vragen over een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum.

De infolijn zal op elke vraag of probleem een passend antwoord proberen te bieden. De Woonzorglijn werkt daarvoor nauw samen met het team Ouderenzorg van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en met Zorginspectie.

Zorginspectie

Zorginspectie controleert de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. De kwaliteit van zorg die deze voorzieningen aanbieden aan hun gebruikers, patiënten of cliënten staat hierbij centraal. 

Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid en maakt deel uit van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Contact us for more information to book a tour